Kommentarer: OSV i rymden

OVS är faktiskt väldigt vanligt i Svenskt teckenspråk (inte "tecknad svenska", vilket är en bastardform som man försökte införa på 60-talet som någon slags feltänkt pedagogisk idé).

Många äldre döva använder det så gott som uteslutande. Och en del yngre, som är påverkade av tecknad svenska, använder någon slags SOVS i stället.

Värdelöst vetande, kanske, men dock...

Kommentar från Mackan, maj 28, 2005 10:46 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter