Kommentarer: Ett nytt språk på bara en generation

I "Seeing Voices: A Journey into the World of the Deaf" < http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0375704078/qid=1095750590/sr=1-5/ref=sr_1_5/102-4758037-4385759?v=glance&s=books berättar Oliver Sacks om fler fall där nya språk utvecklats hos döva. I allmänhet tycks det ta två generationer för ett "riktigt" teckenspråk att utvecklas. Första generationens språk blir väldigt bokstavligt, men redan andra generationen får en grammatik och förmåga att uttrycka abstrakta tankar.

En av de svåraste nötterna för att nytt språk att knäcka (åtminstone bland dem Sacks berättar om) tycks vara frågeformen.

Kommentar från Tommy, september 21, 2004 09:17 FM

Jo, det stämmer som du skriver. Innebörden i vad Senghas säger är också att första generationen får ett mycket rudimentärt teckensystem - som man då tekniskt inte kallar ett "språk" - medan andra generationen skapar sig ett språk med ett grammatiskt system, med logik och konsekvens (så långt ett språk nu är logiskt och konsekvent). Det är det som går på "en generation".

Kommentar från Jonas, september 21, 2004 09:29 FM

Skriv en egen kommentar:
Namn:


Mejladress:


URL (webblog, hemsida etc):
Webadresser i ditt inlägg blir automatiskt länkar om du skriver dem som http://www.url.com


Kommentar:


Kom ihåg personuppgifter