Från Blind Hönas arkiv

Nu jävlar! Skolministern klarar inte högskoleprovet

Skolministern Jan Björklund har gång efter gång hävdat att "OECD konstaterat" att i den svenska skolan är "språkbruket det grövsta och mest kränkande i världen".

Illa - om det funnes någon grund för det.

På den förträffliga Lingvistbloggen har Östen Dahl och Mikael Parkvall granskat Björklunds påståenden, och letat upp källan som Björklund stött sig på. De har kunnat konstatera
  • att OECD inte har med saken att göra
  • att undersökningen ingalunda gäller "världen" utan bara tjugo industriländer
  • att man inte undersökt själva språkbruket, utan frågat skolledare hur ofta de tror att svordomar förekommer i deras skola
  • att frågan inte ens skiljer på om det svärs på raster eller under lektioner...
"Man kan ju undra om det inte möjligtvis är så att svenska rektorer har en mer realistisk uppfattning om vad deras elever har för sig än deras kolleger i andra länder", kommenterar Östen Dahl.

Hur skulle för övrigt "graden av kränkning" i språkbruket mätas? Och hur jämförs kränkningar på japanska eller finska med kränkningar på svenska? undrar Parkvall.
* * *

Högskoleprovet består som bekant av fem delprov. Delprovet DTK testar förmågan att tolka diagram, tabeller och kartor. Delprovet NOG handlar om att hantera matematiska och logiska resonemang.

Delprovet LäS testar förmåga att ta till sig information i en svensk text, medan delprovet ELF kollar engelsk läsförståelse.

Eftersom Björklund inte kan skilja på tjugo länder och hela världen, och inte tycks kunna tolka tabeller och diagram korrekt, är det väl mycket tveksamt om han skulle klara delprovet DTK. De logiska felsluten gör det mindre troligt att han skulle klara NOG-delen.

Rapporten är ursprungligen på engelska, men finns också refererad på svenska av Skolverket. Att Björklund ändå inte förstått kan bara innebära underkänt både på LäS och ELF.

Det femte delprovet ORD, ordkunskap, kan vi inte säga så mycket om. Björklund har visserligen en förkärlek för att säga "mest sena ankomster" när han menar "flest sena ankomster", men det kanske inte skulle leda till underkänt.

Men fyra underkända prov av fem. För skolministern.

För svepande slutsats? För grov generalisering?

Javisst. Fullt i klass med Björklunds egen.


Permalänk | Andra som länkat hit (1)


  Avdelare mellan text och datering  
12 jan 2007

Kommentarer

Skratt...det skulle vara roligt att göra ett test på herr Björklund. Jag tycker nog om han kräver att vissa ska testas så borde han nog själv kunna klara testen först.

Från: Bengt | Skickat vid: 6:17, 12 januari 2007

Björklund - var det inte han som bristande språklig förmåga gjorde till pedobigamist?

http://www.anvandbart.se/pedobigamist-i-nya-regeringen

Från: Tommy | Skickat vid: 10:47, 12 januari 2007

Ja du Jonas, du är lika skicklig som den där bokrescensenten i Halland eller var det var som kan betygsätta Björklund på ett test som han inte ens gjort :-) Studien är alltå den amerikanska TIMMS som kan jämföras med OECD:s PISA som jag skrivit mycket om. Skolministern syftar på en mindre grupp av 20 länder, i huvudsak OECD-stater. Så litet rätt hade han fast fel. På grund av chansen att klaga på "major" Björklund har det alldeles kommit bort att den svenska skolan (och lärarkåren) liksom i PISA klarar sig ganska illa i en internationell jämförelse och dessutom att resultaten på väsentliga områden försämrats mellan 1995 och 2003 (troligen Perssons eller Bodströms fel). Men nu gäller det om barnen svär på rasten eller under lektionerna. (Vilket är det som är OK?)

Emellertid: Jag har länge letat efter ett tillfälle att känna mig kränkt för att bättre passa in i det svenska samhället. Nu har det kommit och jag skall genast följa upp på "Ordet".

Från: Bengt O. | Skickat vid: 11:24, 12 januari 2007

Hej Bengt! Hoppas jag inte har kränkt dig ...

Jag menar också att mycket behöver förändras i den svenska skolan. Därför gör det mig så arg när Björklund får det att framstå som att det (bara) är elevernas fel.

Kanske är till och med Björklund och jag överens om en del saker som behöver göras i skolan. Men jag är allergisk mot hur han använder språkargumentet. Vill han argumentera för sin sak får han göra det med vettiga argument.

Den här synen på språk passar ju in i andra delar av Folkpartiet Elakisternas (dvs anti-snällisternas) nya ideologi, och deras andra språkförslag (som förbud för barn att tala sitt modersmål och bestraffning för dem som ändå gör det).

Från: Jonas | Skickat vid: 23:48, 12 januari 2007

Jag ger dig rätt på alla punkter i båda inläggen. Men vi måste också vara varsamma i vår argumentation och B:s problem med TIMMS-studien tycker jag inte var så allvarliga och kritik där drar uppmärksamheten från det underliggande problemet. Och hur var det nu med det här "språkförbudet"? (I Österrike är det en av de främsta mobbningsteknikerna när det gäller nationella minoriteter.) Avsåg man egentligen inte i klassrummet? Men "tyst i klassen" (som jag stöder helt) skall naturligtvis gälla alla oavsett språk.

Du har inte kränkt mig ;-) Problemet är tvärtom att jag är så svårkränkt att jag inte riktigt passar in idet svenska samhället....

Från: Bengt O. | Skickat vid: 11:18, 13 januari 2007

Halmstrå? :)

du godtar inte (punkt) blogspot?
http://westerstrand blogspot

Från: Magnus W | Skickat vid: 22:39, 13 januari 2007

Man kan inte bli underkänd på HP man får en poäng mellan 0,0 och 2,0.

Från: Henrik | Skickat vid: 21:24, 14 januari 2007

Hej!
Hittade denna blog när jag letade efter konkurrenter till min sida. Oh vad kul med folk som slaktar Björklund. Tack tack.

Från: Sven T | Skickat vid: 20:02, 24 februari 2007

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se