Från Blind Hönas arkiv

Katastrofkommissionen om bloggar

Omslag till katastrofkommissionens rapport Sverige och tsunamin Debatten efter Katastrofkommissionens rapport har nästan bara handlat om vem som gjorde mest fel - och vem som ringde vem (eller inte).

Men i rapporten hittar jag följande, under rubriken Information, kommunikation, massmedia (här ifrån sammanfattningen):
"Publicering av information på Internet, bredband och tredje generationens mobiltelefoni är inslag i bilden som helt förändrar förutsättningarna för både spridning av information och kommunikation mellan enskilda och myndigheter. Efter tsunamin uppstod mycket snabbt bloggar och så kallade wikis, där vilken Internetanvändare som helst kunde lägga ut information med exempelvis namn och bilder på saknade. I något fall skedde det som en direkt reaktion på att UD inte ansågs ge adekvat information om saknade och skadade personer. Med moderna mobiltelefoner går det också att sända bilder, vilket ökar genomslagskraften hos den information som förmedlas.

Den nya situationen kräver en omorientering av myndigheternas policy för information och kommunikation. Andra informationskällor än de traditionella måste bevakas, både som källor för den egna informationsförsörjningen och som oberoende centra för informationsspridning som förändrar förutsättningarna för opinionsbildning. Situationen kräver både ny teknik och delvis nya kompetenser.

Ett regeringskansli kan inte vara beroende av massmedia för att bilda sig en uppfattning om en situation. För att uppfylla rimligt ställda krav på autonomi krävs dels kompletterande informationsflöden, dels en kapacitet för att aktivt söka information som inte förmedlas via traditionella massmedia. För detta krävs i sin tur en analyskapacitet, det vill säga en områdesspecifik kompetens för att avgöra vilken kompletterande information som bör sökas och var den bör sökas.

Den nya mediesituationen innebär förändrade förutsättningar också för myndigheternas val av informationsstrategi. Det kan bli nödvändigt att följa en öppnare informationsstrategi än vad man traditionellt har gjort."
Det är rimligen första gången bloggar och wikis nämns i en svensk statlig utredning tar upp bloggar.

Det är framför allt tillfredsställande att man insett att informationslandskapet har förändrats, att bloggar, wikis och andra "citizen media" är en realitet som man måste ta hänsyn till. Jag skrev om det mitt under arbetet med räddningsinsatserna i fjol (Tsunamin blottade myndigheternas förlorade informationsövertag, Blind Höna 5 jan 2005), och de resonemangen har Katastrofkommissionen fått ta del av (och uppenbarligen tagit intryck av).

I huvudtexten skriver kommissionen att "det finns ingen kontroll över kvaliteten som läggs ut på dessa sajter, vilket naturligtvis innebär en risk för att felaktig information vinner snabb spridning". Det är väl en sorts konservativ reflex. För det sprids ju - hela tiden! - felaktig information via vanliga media, vilket kommissionen inte skriver något om. Och visst finns det en kvalitetskontroll. Många felaktigheter korrigeras på bloggar och andra öppna media - av läsare som vet bättre. Media är betydligt sämre på rättelser.

Huvudintrycket är ändå att kommissionen faktiskt brutit ny mark på detta område. Om nu någon bryr sig? (Jag har inte sett att någon i bloggosfären uppmärksammat detta - rätta mig, som sagt, om jag har fel!)


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
04 feb 2006

Kommentarer

Jag har inte heller sett detta någonstans. En blind, men mycket vaken höna alltså. :-)

Låt oss nu bara hoppas att det inte leder till förbud för bloggar, vilket tyvärr skulle kunna vara en regerings sätt att "lösa" problemet.

Från: Erik | Skickat vid: 23:57, 04 februari 2006

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se