Från Blind Hönas arkiv

Vaksamhetens pris 2: ännu en helhetsaspekt på användbarheten

En viktig sak att komma ihåg är att behovet av ökad vaksamheten i många fall inte är en olycklig bieffekt. Ofta finns det ett direkt samband med de förmodade vinsterna.

I vården, till exempel, vill man skicka information från röntgen- eller laboratorieutrustningar direkt till journaler eller andra system. Eller från journaler direkt till apotekets receptsystem. Vinsten ligger i att slippa flytta data manuellt (kanske skriva in på nytt) mellan olika system.

Men när systemen är hopkopplade blir alla samtidigt mer exponerade för virus, maskar och andra attacker.

"Nettot" - nyttan minus nya krav - är kanske ändå positivt. Men tar man inte upp detta, och presenterar det ärligt för användarna, ökar risken att användarna ändå tycker att systemet är uselt. (Kom ihåg att det som man inte ser som en väsentlig del av sitt arbete har man mycket mindre tolerans för. Man tenderar ofta att överskatta hur lång tid det tar att göra det som man måste göra motvilligt.)

Det påverkar alltså användarnas arbetsmiljö direkt.

Därför bör användare (eller användbarhetskonsulter) som ska bedöma användbarheten eller nyttan hos ett nytt system också ta upp också denna aspekt: Vilken ökad administration av själva verktyget följer av den ökade vaksamhet som det nya systemet kräver?

Men den frågan ställs så gott som aldrig.

Relaterat på Blind Höna: Vaksamhetens pris, 22 okt 2005
Något om risken med automatisk överflyttning av data mellan olika system: Kriminalstatistiken överdriver antalet mord, 1 okt 2003
Vaksamhetens pris 3: när olika säkerhetskrav kolliderar, 23 okt 2005


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
23 okt 2005

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se