Från Blind Hönas arkiv

Finns det en bloggsvenska?

Finns det en bloggsvenska, undrar Olle Josephson från Språknämnden i lördagens språkspalt i SvD (kommer nog på nätet så småningom).

Han har jämfört hur PJ, Virtanen och Jenny Björkman (på Forskning och Framsteg) skriver på sina bloggar med hur de skriver för trycket.

På bloggen är PJs meningsbygnad mer varierad, konstaterar Josephson. Virtanen blir däremot "mer slätstruken ". Björkman "sänker stilnivån ett par steg" jämfört med sina egna kulturartiklar.

Slutsatsen är kanske (utifrån det) lite hårdragen. "Ja och nej", besvarar Josephson den inledande frågan:
"Nej, därför att alla tre skribenterna behåller sin personlighet oavsett medium. En Björkman-blogg är mer lik en Björkmanartikel än en Virtanen- eller Linderblogg. Ja, därför att alla tre skribenterna i vissmån gör samma stilistiska anpassningar till det nya mediet. Från olika utgångslägen skriver de lite mindre genomarbetat, lite mer dialogiskt, lite mer associativt. Det offentliga samtalet blir snäppet intimare i bloggen."
Jag har tre invändningar till SvDs artikel. En är riktad till SvDs rubriksättare: det finns ingen täckning texten för det första påståendet i rubriken "Språket blir sämre - dialogen bättre" (min fetstil). Den värderingen gör inte Olle Josephson.

De två andra invändningarna till Olle Josephson: Ordet "blogg" kom inte in i svenskan 2002, utan faktiskt (senast!) året innan. Den 29 december 2001 skriver nämligen Erik Stattin "Andra fina Moveable Type-bloggar är t.ex. The Morning News, Antipixel..."

Den andra invändningen är att det inte är rimligt att - som Olle Josephson och tyvärr en del andra gör - kalla ett enskilt inlägg för en blogg.

Visst är vi språkvetare mest deskriptiva och mindre preskriptiva; men jag vill i alla fall ge några skäl till varför vi bör undvika det bruket.
  • Ordet blogg har bildats ur webb-logg. En logg är enligt Nationalencyklopedin en "serie av kontinuerligt registrerade mätvärden" eller "ett rutinmässigt uppsamlande av data över viktiga händelser". Det är alltså klart att logg i denna bemärkelse syftar på en samling av iakttagelser. NE säger också att en loggbok är "dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan". Ingenstans finns stöd för att en enskild anteckning eller händelse skulle kallas "en logg".
  • De som tillhandahåller bloggverktygen använder "blogg" just i den samlade betydelsen. För vissa anger till exempel licenserna att en enskild användare med verktyget får skapa upp till fem bloggar. De menar inte fem enskilda inlägg. En sammanblandning här skulle bli onödigt komplicerande.
  • Om "blogg" skulle beteckna det enskilda inlägget eller noteringen; vad ska vi då kalla samlingen?
  • Det just är själva sättet att samla dessa anteckningar, med ett särskilt verktyg, i en särskild form, med vissa tekniska aspekter som permalänkar mm, särskilda distributionsmekanismer (RSS mm), som är det nya fenomenet; inte informellt kortfattat skrivande som sådant. Det är den samlade formen som förklarar behovet av ett nytt ord. Ser man på enskilda inlägg är det ju inte heller så värst annorlunda, som Josephson också funnit i sin mini-undersökning.

Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
04 sep 2005

Kommentarer

Jag tror att man kan skriva en Turing-test som skulle kunna avgöra om en text kommer från en blogg eller inte. Den kanske i första hand skulle analysera metainformation men det kanske också är möjligt att själva texten kan ge nog med ledtrådar för att med säg 75%s sannolikhet avgöra om texten kommer från en blogg eller inte.

Från: Lennart | Skickat vid: 5:44, 04 september 2005

Men vad är ett enskilt inlägg då? En "blopp"?

Från: Tommy | Skickat vid: 8:56, 04 september 2005

Tommy: Ett enskilt inlägg är väl just ett "blogginlägg"? Det verkar åtminstone rätt väl inarbetat i den svenska bloggosfären, bland annat kanske för att intressant.se/nyligen.se använder det ("blogginlägg" ger 591000 träffar på Google - inte ett jättebra mått men det säger väl någonting om hur använt begreppet är iallafall). "Bloggpost" respektive "bloggtext" är i klar minoritet med ett par hundra träffar var.

Från: Malin | Skickat vid: 11:11, 04 september 2005

Samma människor som tror att ett inlägg är en blogg tror ofta också att en sajt eller webbsida är "en webb".

Det är obegripligt. Som att kalla en låt "en cd", en artikel "en tidning" eller en cell "en människa".

Från: John E Thelin | Skickat vid: 17:39, 04 september 2005

Själv kallar jag samlingen för en blogg, och ett inlägg för inlägg. Jag har försökt komma på varför en del använder blogg på det sättet, vilket enligt mig är att både använda det för samlingen av inlägg samt ett enskilt inlägg. Det kanske har något med att göra att de tänker sig en blogg som en spalt i en tidning. "Jag läser alltid Fredriks spalt" innebär samlingen, medan "Har du läst spalten där han nämner Eldkvarn", hänvisar till ett inlägg.

Från: Jon Åslund | Skickat vid: 22:21, 04 september 2005

Först vill jag tacka för ett bra inlägg, jag kunde inte skrivit det bättre själv. Naturligtvis är det galet att kalla ett enskilt inlägg för en blogg.

En annan styggelse är att verbet blogga spridit sig utanför bloggosfären. I maj skrev Erika Augstinsson att hon skulle blogga loss när hon i själva verket skulle skriva sin krönika till Metro: ( http://k.digitalfarmers.com/blog/arkiv/2005/05/blogga_loss_med/ )

Jon: Hänvisar man inte till krönikan då?

Från: Kal Ström | Skickat vid: 23:28, 04 september 2005

Håller helt med om att det är småfel att kalla enksilda inlägg för blogg. Men det slog mig att jag inte märkte det när jag läste artikeln i papperstidningen. Det var först efter Jonas påpekande och omläsning som jag kunde konstatera att han hade rätt. Vad nu det säger, mer än att det är ett småfel och inte storfel. Eller så var jag väl helt enkelt förblindad av det faktum att han valde just Jenny på http://fof.se/blogg som ett av tre exempel.

Från: Patric | Skickat vid: 21:56, 11 september 2005

Nu väntar vi på att någon ska dra slutsatser utifrån hur du stavar "hårdra". Har du något ickeblogg-material med det ordet som vi kan jämföra med? :)

Från: David Hall | Skickat vid: 16:41, 16 september 2005

Aj! Luggad av en uppmärksam läsare. Nu rättat. Tack.

Från: jonas | Skickat vid: 21:44, 16 september 2005

Apropå korrekt namngivning av blogginlägg kan det noteras att DN idag använder ordet "kapitel":

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&a=463293

Från: Fredrik | Skickat vid: 18:30, 17 september 2005

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se