Från Blind Hönas arkiv

Datoriserade journaler svåra att förstå

"I en pärm ser man var olika typer av provsvar sitter, vet vilken färg remisserna har och så vidare. De nya datasystemen har dåliga innehållsförteckningar och är svåra att hitta i, vilket innebär en patientsäkerhetsrisk."
Dagens Medicin: Oro när sjukhus bränner journaler, 24 aug
Många av dagens digitala system - i första hand sådana som vi utsätts för i yrkeslivet - presenterar information för oss på ett undermåligt sätt. Gränssnitten är ofta dåliga, och kompenserar inte för att den digitala miljön saknar många av de kvaliteter som den fysiska världen har.

Professor Christian Berne vid Akademiska sjukhuset i Uppsala befarar att information går förlorad när pappersjournaler ersätts av elektroniska journalsystem, enligt artikeln ovan i Dagens Medicin (endast för prenumeranter, men en notis finns hos Vetenskapsradion: "Bränn inte pappersjournalerna").

Det är just det fenomen som jag skrivit om i anteckningen Lättare att läsa - svårare att förstå, och själv stött på hos tandläkare som gick över till elektroniska journalsystem.

Bernes och hans kollega Barbro Erikssons oro gäller patientsäkerheten. Men systemet är säkert, försäkrar chefläkaren Brita Winsa vid sjukhuset. Men även om patienternas säkerhet inte är i fara, betyder dåliga system en onödig belastning på dem som arbetar med det. Och det påverkar uppenbarligen hela omhändertagandet:

"Det käns som jag numer tittar mer på dataskärmen än på patienten," sa en tandläkare jag intervjuade.

Detsamma sade Dan Andersson, underläkare vid Södersjukhuset, till DN:
- Förr var patienten i fokus. Numera fattas besluten vid dataskärmen.

Andersson intervjuades med anledning av en rapport från Komrev om den allt mer betungande administrationen i vården (Läkarna jobbar med fel saker"):
"Osmidiga journalsystem är den största boven i administrationsdramat. Läkarna ska inte bara föra egna journalanteckningar, de ska också granska och signera alla nya uppgifter som fortlöpande förs in av övrig personal. Olika uppgifter kräver olika dataprogram och varje program tar tid att ladda ned."
Men fastän det framgår av artikeln att det just är datorsystem som är betungande, var DNs rubrik på artikeln Pappersarbetet gör läkarna frustrerade.

Papperssystem är ofta väldigt flexibla och enkla att hantera. Men de baktalas systematiskt. (Se också Blind Höna-notisen "Mer komplicerad datoradminstration" minskar effektiviteten inom sjukvården och Malcolms kommentar, för ytterligare ett konstaterande.)

(Mer om saken hos Infontology: i de här kommentarerna och i Får inte remissen vara rosa i datorn?)
Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
03 sep 2005

Kommentarer

Mycket intressant som vanligt. En hastig morgontitt hos "Infontology" verkar visa att pdf-formatet är en av bovarna i dramat. Det tror jag gärna: obegripligt att ett så användarovänligt format kan leva och frodas.

Litet off topic kanske: Business Week (September 5-12, European Edition) berättar om ett stort ehandelsföretag som gick i konkurs efter att ha infört "a new wireless inventory system." Det är väl så att teknikerna styr och användare -för att inte tala om patienter, kunder, studenter, hyresgäster, väljare och andra marginella grupper - sällan blir tillfrågade.

Från: Bengt O. | Skickat vid: 8:02, 03 september 2005

Pappersarbete är väl ett uttryck man ofta använder för allt administrativt jobb, både med datorer och med papper.

Läkarnas stora arbetsbörda med "pappersexercisen" beror även på ständiga organisationsförändringar inom vården, en övertro på besparingar som kan göras med nya tekniska system och alla nya regler och riktlinjer som politiker hittar på.

Jag tänker speciellt på alla olika intyg och remisser som vi patienter behöver. Vore toppen om doktorn hade tid att behandla oss i stället. ;-)

Från: Hannelore | Skickat vid: 10:19, 03 september 2005

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se