Från Blind Hönas arkiv

Ännu ett system som misshandlar användarna: Kbok

Eftersom arbetsterapeuternas verktyg kom upp här(Usla datorverktyg stressar arbetsterapeuter, 21 juli 2005) ska jag passa på att komplettera med några antecknningar som av någon anledning legat opublicerade.

I augusti i fjol uppmärksammade Kyrkans tidning hur personalen plågades av det nya administrativa systemet Kbok, i vilket församlingarna registrera dop, vigslar och begravningar.
"Kyrkoskrivare Monia de la Bern i Bromma församling konstaterar att sedan det nya medlemsregistret Kbok 2003 infördes i vintras har de fått mycket mer att göra. (...) Begravningarna har ökat med 60 procent och dopen med 40 procent sedan Kbok infördes. Alltså inte antalet dop och begravningar, utan pappersexercisen runt dem.

Monia de la Bern berättar att i vintras var hon hos läkare för sitt höga blodtryck.
– Och medan jag satt där och pratade om denna Kbok steg blodtrycket med 35 enheter till.
Kyrkans Tidning: Missnöje med kyrkans nya medlemsregister (5 aug 2004)
Observera att när det står "pappersarbete" är det förstås inte papper man arbetar med - utan datorsystemet.

Vad som gjorde situationen med Kbok särskilt intresant var att en samling kyrkoherdar faktiskt skrev till kyrkokansliet i Uppsala med anledningen av problemen och krävde kompensation:
”Vem skall svara för de eventuella merkostnader som med stor sannolikhet uppkommer genom sjukskrivningar och vikariatsanställningar, om den rådande situationen fortgår?”
I Lund instämmer ytterligare en kyrkoherde i beskrivningen av problemen - och av konsekvenserna:
"– Vi har inte gjort någon beräkning av de merkostnader som Kbok inneburit. Men de är inte bara av bagatellartat slag, menar kanslichef Torgny Werger på Lunds stift."
Problemen med Kbok har pågått länge. Redan i februari i fjol uppmärksammade man problemen men lovade man att "nu ska felen vara åtgärdade (...) bokföringssystemet är stabilt." (Trubbel med kyrkans nya bokföring, 24 feb 2004)

Men inte ens i september hade man kommit värst mycket framåt: Man fick meddela att "arbetet med att utveckla Kbok2003 pågår för fullt (...) flera nya funktioner som byggs just nu eller som är klara för leverans". Men "Eftersom systemet dragits med tekniska problem måste leverantören först lösa dem". (Tekniska problem försenade Kbok, 9 sep 2004)

När projekt blir kraftigt försenade blir konsekvenserna ofta att man måste rivstarta med de nya delarna, när de väl är klara. Och när man måste ta igen tid är det väldigt vanligt att man drar ner på utbildning och tid för omställning - i stället får personalen bära kostnaderna:
"Med sina ideliga och onödiga uppdateringar av kyrkobokföringsprogrammet KBOK (som väl handlar om att tjäna pengar) skapar de ofattbart mycket stress bland de arma stackare som måste hålla sig à jour med systemets allra senaste funktioner. Detta är en annan viktig diskussion om 'system och strukturer som ... dränerar människor på kraft och energi'."
Göran Wiking i Kyrkans Tidning, 12 maj 2005
Fler artiklar om systemet kommer i höst.


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
22 jul 2005

Kommentarer

Det finns en mångfasetterad flora av orsaker till att det blir som det blir vid uppköpande av nya system för databehandling. Men då jag arbetar som systemtekniker har jag sett åtminstone hur en del problemen för användarna har skapats.

För det första är uppköparna inte kompetenta nog att göra uppköpen. För att kunna göra det räcker det inte med att prata med dem som ska använda systemet och vad de eventuellt önskar. Det krävs djupa insikter i vad det är för typ av uppgifter som ska behandlas och vad min vill få ut av det. Till det kommer att man måste ha kunskaper om hur sådana datasystem fungerar på ett ganska djupgående plan.

Oftast finns motstridiga önskemål om vad man ska få ut av systemen mellan ledning och dem som ska använda systemet.

Ledningen försöker få ett expertsystem som ska ge dem all möjlig typ av statistik, som både försvårar arbetet i systemet och gör det ineffektivt.

När systemen köps upp vänder man sig ofta till ett dataföretag som ska utveckla ett system från början, eller bygga om ett befintligt att passa de egna önskemålen. Det blir oerhört både dyrt och fullt med buggar.

När man så har beställt ett system av en leverantör, är kravspecen aldrig komplett - de har inte tänkt färdigt före uppköpet - vilket ger ständiga modifieringar under införandet.

Ledningen förstår nästan aldrig behovet av en grundlig utbildning för dem som ska hantera systemet.

Det är oftast programmerarna som utformar gränssnittet för användarna, de har noll koll på hur ett sådant ska se ut.

Det finns fler orsaker, men de här tror jag personligen är de viktigaste.

Från: Nisse Lovemyhr | Skickat vid: 11:04, 22 juli 2005

Eftersom jag jobbat i AB Kyrkan så kan jag lugnt påstå att Kbok inte fungerat någon gång... Problemet är inte applikationen (som visserligen suger) utan att kyrkan är fullkomligt inkompetenta på att köpa datorer, program etc...

Från: N|. | Skickat vid: 22:55, 23 juli 2005

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se