Från Blind Hönas arkiv

Digital arbetsmiljö: Datoriseringens effekter ännu i skymundan

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) ska utvärdera den svenska arbetsmiljöforskningen. Och trots att de flesta arbetsuppgifter idag är datorstödda är det främst den fysiska arbetsmiljön som ska granskas. Medvetenheten om kognitiva arbetsmiljöproblem är fortfarande skrämmande låg.

Kort intervju idag med mig och professor Bengt Sandblad vid institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet, hos prevent.se:
"Kognitiva arbetsmiljöproblem kan uppstå när ett användarovänligt datasystem tas i bruk på en arbetsplats. Något som ofta resulterar i stress och försämrad arbetskvalitet för den enskilde. (...)

- Jag tycker det är illavarslande att psykisk stress kommer som en bisats i FAS uppdrag. I samband med att webbtekniken slog igenom i slutet av 90-talet började även lättare psykiska diagnoser att stiga brant. Unga webbnissar utan någon som helst erfarenhet av arbetsmiljöfrågor anlitades för att bygga datasystem och applikationer, säger Jonas Söderström.

Han menar att fascinationen för tekniken gjort att användarna fått underkasta sig systemen ungefär som när verkstadsarbetare förr i tiden fick underkasta sig farliga maskiner. Det har lett till teknisk stress och ohälsa för en rad yrkesgrupper."
prevent.se: Datorisering bortglömd när arbetslivsforskning studeras, 23 maj 2005
På Kornet:
Hjärnan är viktigare än armbågen: varför datasystem stressar oss i jobbet
Måste vi underkasta oss omänskliga datasystem?


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
23 maj 2005

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se