Från Blind Hönas arkiv

Ny artikel På Kornet: praktiska tips för intranäts-redaktörer

Många intranät är alldels för ängsligt korrekta och anonyma. De inriktar sig på att "sprida information" - snarare än att vinna läsare, skriver jag i På Kornet-artikeln Praktiska tips för intranätsredaktörer idag.

Hur fungerar ditt intranät? (Så här tyckte förresten Inga för ett tag sedan.)

Vilka är dina bästa tips för ett fungerande intranät - både du som är läsare, mottagare, och du som är producent? Skriv in din kommentar med länken unde den här notisen!


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
26 jan 2004

Kommentarer

Hos oss är intranätet ganska dåligt. Det är byggt av teknikerna på jobbet och det är inte informationsfolket som ansvarar. Jag misstänker att det rätt ofta är just tekniker som har hand om intranäten och då blir det därefter. Tekniker är bra på att koppla ihop datorer och att programmera - men att strukturera information gör ofta infomationsmänniskor bättre.

Från: chadie | Skickat vid: 7:53, 26 januari 2004

Ett intranät har ju ofta dels en informations-del (nyheter etc), och dels ett antal tillämpningar - funktioner för att beställa, boka, rapportera, etc...

Även om info-folket har ett visst inflytande över info-delen, har de ofta inget inflytande alls över hur applikationerna skapas. Där kan tekniken härja fritt.

Men där hjälper förstås inte rappt skrivande eller personlighet. Där är det hård interaktionsdesign och informationsdesign som måste till...

Från: Jonas | Skickat vid: 8:09, 26 januari 2004

Jag vill att ett intranät ska anpassa sig efter användaren.

Det bör finnas en del med länkar som anpassar sig efter vad jag "brukar" göra. Om jag börjar morgonen med att läsa nyheter vill jag att nyheterna ska finnas som länkar där. Brukar jag titta på börssidorna ska den ha de länkarna där.

En annan länkdel skulle kunna innehålla länkar till de delar som de flesta andra besöker. Det kan vara toppnyheter, olika funktioner eller instruktioner.

Eftersom det kan finnas annat som jag också vill ha lätt tillgängligt är en del med egna länkar bra. Då kan jag själv lägga till det som inte redan finns.

Till exempel.

Vänliga hälsningar

Niklas

Från: Niklas Johansson | Skickat vid: 9:17, 26 januari 2004

Vilken otroligt bra artikel om svårigheterna med att få folk att läsa intranät! En viktig fråga som alldeles för många negligerar, man tror att det räcker med att chefen skickar ut ett PM om att alal ska läsa det, eller att man helt enkelt slutar skicka ut viktig information på de vanliga sätten och bara publicerar det på intranätet.

Jag tror också att små glada historier fungerar som lockbeten, och att det är bra att lyfta personer i företaget som gjort nåt aktuellt eller synts i media. Överhuvudtaget gäller det nog att publicera så mycket personanknytet som möjligt.

I organisationer med intranät där man vill att folk ska presentera sig själva så finns det ett bra knep som Shortcut använder: att jag kan se vilka andra som kollat på min presentation. Då blir det genast intressantare att kolla på deras, och att se till att min presentation är ifylld.
Kort sgat personlig uppmärksamhet är en nyckelfaktor!


Från: Henrik Ahlen | Skickat vid: 16:40, 31 januari 2004

Min erfarenhet är att om man vill få ut viktig information över ett intranet så ska man kombinera email och intranät. Folk läser normalt sina mejl men inte sitt företags eget intranet. Skicka ett mail med länk till detaljinfo på intranätet. Det krävs självklart en hög kvalitet på intranätet men det gäller att få dit läsare till att börja med. Ju större företag, desto mindre förtroende och intresse för innehållet är det som gäller enligt min högst ovetenskapliga undersökning. M.a.o. intranätsidorna måste leverera nåt i form av viktig info, ekonomiska erbjudanden eller rent skvaller. Ofta är det en massa pretentiöst dravel som står på intranetsidorna, skrivet av reklambyråer för kunder, vilket ofta tas som en  ren provokation av dom anställda.
Tips från en som både skrivit och läst en massa dynga och annat på diverse intranet.

Från: Lasse | Skickat vid: 8:46, 30 januari 2005

Jag står precis i skedet att leta upp ett publiceringsverktyg för intranät som hela företaget (40 personer) ska kunna redigera till stor del.

Det verkar som standarden är att man går ur webmiljön för att publicera. Borde det inte vara enklare om det fungerade som på en community, det är ju en miljö som många känner igen sig i?

Jag tror också att det är omöjligt att tvinga på folk information. Information i grunden handlar ju om att man tar bort något för att göra vesäntligheten synlig. Vilja veta och slippa leta är nog en bra regel.

Från: Andreas | Skickat vid: 16:39, 17 augusti 2005

Är i samma båt som Andreas. Vad ska man använda för intranätslösning? Sitter idag i ett Windowsbaserat nät med Win2003 server och ActiveDirectory. Är Sharepoint att föredra eller finns där bättre lösningar? Teknikhusets ContentStudio verkar vara rätt bra också. Jag vill kunna utnyttja inloggning via AD plus ta ut en del uppgifter från Exchange som kalender och adressuppgifter. Några förslag någon?

Från: Per | Skickat vid: 14:26, 09 augusti 2007

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se