Från Blind Hönas arkiv

En farligare värld

I USA har nu president Bush fått pengar för att utveckla nya och "mindre" kärnvapen, bland annat så kallade "bunker-busters". (Se Guardian: Bush Funded for Smaller Nuclear Weapon, 6 nov ; New York Post: Bush OKs new nuke, 25 nov)

Världen har därigenom - ovanpå terrorhoten - blivit ännu osäkrare. Ett stort antal kritiker och forskare är överens om att detta sänker tröskeln för kärnvapenanvändning och suddar ut gränsen mellan konventionellt krig och kärnvapenkrig. Samt att det snarast uppmuntrar fler länder att också skaffa kärnvapen.

Jag skrev om det i början av året, först i notisen Bush och bomben (med många länkar), och senare i Bomben, Bush och Saddam. Den senare citerar t.ex. två mycket kritiska ledare i New York Times, Nuclear Mirage (2 juni 2003) och Nuclear Doubts in the House (16 juli 2003).

En nyare, bra översiktsartikel är Nuclear Bunker Buster: No Bang for the Buck (Common Dreams, 9 sep).
"...as we continue pointing our fingers at Iraq and North Korea over their weapons or research programs, we promote this bunker buster as a 'usable' war-fighting weapon against non-nuclear countries. This is contradictory and dangerous foreign policy, as it provides other states an even greater incentive to pursue weapons programs in order to deter a U.S. attack. Not to mention that utilizing weapons against non-nuclear states undermines US pledges under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) not to do so, thereby hurting efforts to curb weapons production.

It is ironic that as the administration is fending off accusations of misleading the public on weapons in Iraq it is promoting nuclear weapons right at home."
Sent omsider började svenska medier uppmärksamma vad som höll på att ske; Svenska Dagbladet rapporterade rätt utförligt i augusti. Kort därefter skrev Aftonbladet en ledare: Bush blundar för konsekvenserna (18 juni).

Sveriges största morgontidning har publicerat ett stort antal allvarliga ledare om de eventuella kärnvapenprogrammen i Iran och Nordkorea. Om de amerikanska kärnvapnen har den däremot varit knäpptyst. (Se också notisen Om varför DNs ledarredaktion förvandlats till en sekt.)

Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
27 nov 2003

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se