Från Blind Hönas arkiv

Ännu ett anspråkslöst förslag

När nu den amerikanska krigsmakten med framgång använt färdigskrivna formulärbrev för att sköta sina omvärldsrelationer, slog det mig att det finns fler som skulle kunna dra nytta av tekniken.

Jag tänker närmast på Säpo, vars biträdande chef häromdagen krävde att man automatiskt skulle få tillgång till psykiskt sjukas journaler:
"Eftersom Säpos analytiker inte har tillgång till psykvårdens patientjournaler har de ibland ingen aning om en person planerar att angripa en minister, om inte den personen till exempel har skrivit ett hotbrev till ministern, eller till Säpo, och talar om det.

- Det är en uppgift för oss att skydda mot mentalt störda men jag vet inte riktigt hur man ska lösa informationsfrågan. För är de inte kända hos oss då vet vi ju inte vad vi ska skydda mot.

- Man kan ju tänka sig att det är en lagstiftningsfråga och kanske det är så att det ska åligga sjukvården att informera oss när det gäller de här personkretsarna..." (Hela artikeln finns hos Ekot.)
Man kan inte undgå att bli imponerad över den nit och det engagemang Säpo visar för sitt viktiga uppdrag. Det finns dock åtminstone två mindre tillfredsställande punkter i organistionens analys, anser Blind Höna.

För det första att man begränsar sig bara till de psykiskt sjuka, och bara i Sverige. Det förefaller en aning provinsiellt, och att ställa ambitionerna väl lågt. Ministrar hotas ju också av allehanda fullt friska galningar från terrororganisationer världen över.

För det andra, att man tänker sig att bara sitta och vänta på att få brev. Detta är idag ett gammalmodigt arbetssätt. Jag tror vi alla kan vara överens om att Sverige behöver en proaktiv säkerhetstjänst - en som inte bara reagerar när något hänt, utan som ligger före.

Självklart ska SÄPO förekomma terroristerna genom att själva skriva brev till dem.

Som god fosterlandsvän vill Blind Höna bidra till arbetet, och ställer därför här, helt gratis, ett redan färdigt formulärbrev till SÄPOs förfogande, bara att använda. Håll till godo!
Till [fyll i organisationens namn här]

Dear Sirs or Madams,

vi gratulerar er till att er organisation har kvalificerat sig till EUs officiella lista över terroristorganistioner.

Med anledning av detta ber vi er lämna en redogörelse för era planer på attentat mot medlemmar av svenska kungahuset, svenska ministrar, parlamentariker eller andra skyddsobjekt. (En fullständig lista kan hämtas från nätet på adress http://www.polisen.se/sapo/skyddsobjekt.html).

Redogörelsen bör innehålla följande information för varje tilltänkt mål: objektets namn, tid, plats, angreppssätt, antal attentatsmän, flyktvägar.

Vi skulle uppskatta om sammanställningen kan lämnas som en ren textfil, formaterad med radmatning för varje ny post, och kommatecken mellan uppgiftena. På detta sätt kan uppgifterna direkt matas in i vår databas för hotbildsanalyser, vilket skyndar på proceduren och minskar risken för misstag. Om sammanställnngen inte är rätt formaterad, kan det innebära att slutresultatet blir en inkorrekt hotbild. Detta kan dock vara mycket svårt att avgöra utifrån hotbilden i sig.

Vi vill göra er uppmärksamma på att västerländsk tideräkning bör användas vid tidsangivelser, samt att Sverige använder ISO-standard 8601 för skrivning av datum (Exempel: 2003-09-11).

Notera också att attacker utanför kontorstid bör anmälas minst tre veckor i förväg, för att förhandlingar om övertid för SÄPOs personal ska hinna genomföras.

Vi ser fram emot ert svar och eventuella framtida möten. Vi på SÄPO värdesätter långa relationer med våra grannar i omvärlden.

Vänligen, / Blodsfränder, / I Allahs namn! / Revolutionära hälsningar, [Välj lämplig]

Stockholm, dag som ovan

Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
20 okt 2003

Kommentarer

Jag ska påpeka att Thorvald redan för flera dagar sedan analyserade Säpos problem - se http://www.freiholtz.se/forvetet/2003_10_01_arkiv.shtml#106633630343797888

Från: Jonas | Skickat vid: 2:15, 20 oktober 2003

Så bra! Det där brevet torde vara den största framgången i säpos historia sedan.... Ja, sedan alltid.

Från: Andreas | Skickat vid: 6:51, 20 oktober 2003

Vill å det skarpaste protestera mot den politiska inkorrekthet som själva rubriken innebär. "Dear Sirs or Madams" är den vedertagna formen.
Högaktningsfullt
K.-
(gm Bengt)

Från: Bengt | Skickat vid: 9:23, 20 oktober 2003

Nu börjar det likna något! Anmälningsplikt för alla innevånare i Sverige (som jag föreslagit) tillsammans med ditt formulär för medlemmar i terroristorganisationer blir nästan heltäckande.

Återstår bara enskilda initiativ från oorganiserade utlänningar. Det problemet bör kunna lösas med hjälp av en variant på ditt formulär som alla tillfälliga sverigebesökare får fylla i vid inresan. Ett annat alternativ är att man har en röd (planerar attentat) och en grön (planerar inte attentat) passage som de inresande får välja mellan vid ankomsten till Sverige.

Från: Thorvald | Skickat vid: 20:29, 20 oktober 2003

Thorvald: Hur skiljer man då mellan EU- och icke EU-medborgare? Man behöver alltså 4 olika passager.
F.ö. är jag fortfarande upprörd över att Jonas inte tror att damer kan vara lika skickliga terrorister som män.

Från: Bengt | Skickat vid: 21:34, 20 oktober 2003

Bengt; hälsa E Klipspringer att jag nu korrigerat till en politiskt korrektare hälsningsfras. Mea culpa...

Från: Jonas | Skickat vid: 22:28, 20 oktober 2003

Bengt: De nya passagerna ska naturligtvis placeras efter första försvarslinjen, när EU- och icke EU-medborgare strömmar samman. Det kan inte placeras nog många hinder mellan oss och de otäcka utlänningarna.

Måhända är inte EU-medborgare lika attentatsbenägna som resten av världens befolkning, men de kommer hit med sin smutsiga euro och köper upp våra småländska torp. Dem som vi själva behöver så väl för att återhämta oss från utbrändhet, elallergi och amalgamsanering. Och så plockar de vår svamp och våra lingon trots att de inte ens kan stava till allemansrätt!

Snart är väl Deutschnyland verklighet, fast inte på Österlen utan i Småland.

Jäkla euro-imperialister!

Från: Thorvald | Skickat vid: 23:08, 20 oktober 2003

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se