Från Blind Hönas arkiv

Ventris arbetsmetodik och designprocessen

Michael Ventris (se notisen "Linear B") brukar ofta (romantiskt) passas in i mallen för det ensamma geniet, som i kraft av sin enastående intelligens klarar det som så många misslyckats med under lång tid. Och visst var Ventis genombrott hans eget; men han arbetade inte i hemlighet på sin kammare. Så här skriver Andrew Robinson i "Lost languages":
"What is utterly exceptional - and absolutely contrary to the solo-working methods of Champollion, and indeed most scholars of Linear B - is the way that Ventris explained in writing and in tremendous detail each stage of his attack on Linear B, and then circulated these neatly typed "Work Notes" (Ventris's name for theme) to other scholars for comment and contradictions. Much of what he hypothesized turned out to be irrelevant or wrong, but this did not stop him from showing it to the professionals. And it appears that he did take this whole approach from his work as an architect. In 1948, he edited and published a conversation between five architects (including Cox) entitled 'Group working', and himself joined in with the comment:
'There are three golden rules: -
1. Put down conceitedly every requirement, argument, inspiration and mind's eye picture that occurs during the design process, and put it down as concisely, enthusiastically and pictorially as possible.
2. Phrase your conclusions, set out and color your pictures, in such a way that they will mean the most to you (or to a colleague) at a second reading.
3. File everything where you will still find it fresh and clean tomorrow or in a year's time. Architecture needs paper in order to take form: enjoy and respect your material.'"
Här ringer det en liten klocka i min hjärna. Jag är inte den sortens arkitekt (och inte texttolkare heller), men informationsarkitektur handlar också om design.

Ingen har någon heltäckande metod för hur man gör dataprogram och sajter mer användbara och anpassade till människor. Men i Ventris arbetssätt känner jag igen (måhända ytligt men i alla fall) en del av vad jag tycker fungerar på mitt område också.

Ett tätt samarbete mellan flera överlappande kompetenser. Brainstorming, noggrann kravfångst. Och att redan tidigt tänka bildmässigt, att arbeta med designskisser och enkla prototyper, har visat sig vara den bästa grunden för bra slutresultat.

Och att skicka runt sina arbetsanteckningar: om Ventris levat idag, hade han satt upp en webblogg där han dokumenterat sitt arbete?

Permalänk |


  Avdelare mellan text och datering  
06 sep 2003

Kommentarer

Väldigt intressant! Jag tror egentligen att det handlar om upptäckande av och lärande om möjliga lösningar i större utsträckning än om "design".

När jag läste detta kom jag att tänka på det jag läst om hur arkitekten Renzo Piano organiserar sitt arbete. Se:

http://tesugen.com/2003/07/13/rpgw

Från: Peter Lindberg | Skickat vid: 20:49, 07 september 2003

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se