Från Blind Hönas arkiv

Ekängen

Ekängen Vad är det här?
En värmländsk herrgård?
Nej - det är Ekängens ålderdomshem på mellersta Gotland. (Fast det heter "särskilt boende" numer.) Det är inte så stort som det kanske ser ut. Men det ligger inbäddat i grönska och blomrabatter - nästan som en liten slottspark.

En bäck, skuggad av hassel, rinner precis utanför knuten på huset. En liten bro leder över till själva änget (det heter så på gotländska - ett änge), med tätt, grönt gräs under månghundraåriga ekar.

ddddddUnder ekarna löper en asfalterad slinga, lagom att gå runt med rullator.
Längs slingan står bänkar med täta mellanrum, så man kan slå sig ner för att vila. Eller bara för att lyssna på suset från ekarna.
Vid kortväggen på ena flygeln finns det också utemöbler. Här kan man sitta ute och dricka otendag (eftermiddagskaffe). Alldels intill finns ett hönshus, med ett utrymme som hönorna i hönsfabriken bara kan drömma om.

Till Ekängen skulle jag gärna flytta när jag blev gammal. Hit flyttade min morfar - från tvärs över vägen - när han var några och nittio och inte orkade sköta huset han hade byggt på trettiotalet.
Här finns plats för drygt två dussin gäster. Eller fanns, för nu ska Ekängen läggas ner och håller på att tömmas.

Huvudskälet är att bara sex av de tjugosex rummen har egen toalett. I de övriga fallen delar två gästrum på en toalett.

Arbetarskyddsstyrelsen har efter en inspektion krävt en ombyggnad så att samtliga inneboende pensionärer får egen toalett och dusch. Kommunfullmäktige har kommit fram till att det blir för dyrt och beslutade i juni om nedläggning.

I ett tillsynsprotokoll från kommunen från 2001 heter det:
"Boendestandarden vid Ekängen uppfyller inte intentionerna i lagstiftningen.

Enligt socialtjänstlagen (1980:20) och Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (Prop 1997/98:113) skall nämnden verka för att äldre människor får goda bostäder. Boendets utformning och boendestandard har betydelse för i vilken omfattning enskildas möjlighet till självbestämmande och integritet kan tillgodoses. Utifrån begreppet skälig levnadsnivå bör ett minimikrav i boendestandard vara ett rum med kök/kokvrå, toalett och dusch."
"Goda bostäder". Är egen toalett alltid det absoluta kännetecknet på en god bostad? Kan andra kvalitéer uppväga det besvär som det kanske kan innebära att två personer samsas om ett badrum?Notera att det handlar om "intentioner", om vad som "bör" finnas.

Jag var bara nere på Gotland ett par dagar, och hann i stort sett bara ta de här bilderna. Från Stockholm och via datorn läser jag nu dokument från kommunen och artiklar från Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda.

Gästerna ska flyttas till ett hem inne i Visby, som sägs ha fina uteterasser. Men så inbäddat och fridfullt som Ekängen är det förstås inte. Flertalet av pensionärerna på Ekängen kommer dessutom från socknarna runtikring. Visby ligger fem mil bort. Inte oöverkomligt, men i alla fall fem mil.

Kanske är Ekängen verkligen så slitet att det bör läggas ner. Jag vet inte.

Ekängen har eget hönhusMen det finns ju en enkel lösning på dilemmat: att fråga pensionärerna själva. Vad är en god bostad för dig? Vill du hellre bo kvar här, med park och hönshus men också med delad toalett, eller flytta till Visby?

Vad som verkligen bekymrar mig är att ingen verkar ha gjort det.

I kommunens beslut om verksamhetstillsyn från 2001 står att de boende fått svara på en enkät. Men inga resultat från den redovisas. Och med säkerhet ställde man ändå inte frågan: vill du bo kvar eller ha egen toalett?

Ingen journalist har heller talat med pensionärerna - eller ens besökt Ekängen.

De enda som fått uttala sig i pressen är förvaltningschefen, ordföranden i social- och omsorgsnämnden samt centerpartiets representant i nämnden. Man refererar vad länsrätten skrivit och social- och omsorgsnämndens beslut. Men inte heller till politiker eller tjänstemän har någon ställt frågan: Men vad tycker gästerna själva? Har ni frågat pensionärerna? Varför har ni inte frågat dem?

Ingen journalist har heller talat med de 18 i personalen. Ingen har frågat någon byggare om den mycket höga kostnad som angetts för ombyggnaden varit rimlig. Ingen har frågat vad nedläggningen betyder för bygden. Ekängen har sitt eget kök; köper de mat från den butik som mot alla odds lyckats klamra sig kvar i socknen? Klarar sig butiken om hemmet läggs ner?

Det är det som är så frustrerande med att vara obetald deltidsbloggare. Om någon betalade mig för att skriva skulle jag gärna göra allt det där. Men nu sitter jag här och rotar i andras lämningar.

Ekängens äldre-boende avvecklas
Ekängen läggs ned och 18 färre ska få bo på Korpen
Protester mot nedläggning av Ekängen

Permalänk |


  Avdelare mellan text och datering  
01 sep 2003

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se