Från Blind Hönas arkiv

Statens webbplatser brister

Riksrevisionsverket har granskat 92 statliga myndigheters webbplatser, och funnit stora brister.

Ett vanligt problem är dålig struktur och bristfälliga navigeringsmöjligheter. Många webbplatser har tyill exempel mycket små länkar som ligger för nära varandra. Många äldre och även andra grupper har svårt med de precisionsrörelser som krävs.

Det är också svårt att hitta på webbplatserna: myndigheterna lägger generellt ut för mycket information.

Användarperspektivet måste ges högre prioritet och genomsyra hela den elektroniska förvaltningen, menar RRV. Tydliga krav måste ställas på hur statliga webbplatser skall utformas för att bli lättillgängliga för samtliga medborgare.

Anpassningen för funktionshindrade är också dålig: Inte en enda av de webbplatser som granskats uppfyller den internationella tillgänglighets-standarden som finns för funktionshindrade.

Svåranvända webbplatser är också ett demokratiproblem, visar RRVs granskning. Via webben kan man ofta få bättre service från en myndighet. Sextio procent av myndigheterna har vissa tjänster som endast kan nås elektroniskt. Det måste ses som stötande att dålig design utstänger stora grupper av medborgare från dessa.

Läs RRVs pressmeddelande om rapporten. Från RRV:s publikationssida kan man också ladda ner rapporten i pdf-format.


Permalänk |


  Avdelare mellan text och datering  
03 jun 2003

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se