Från Blind Hönas arkiv

Content Management-system har svåra brister

Content Management-system för webbplatser har svåra brister, säger Jupiter research, som har undersökt hur nöjda eller missnöjda ett knappt hundratal företag (amerikanska) är med sina CMS-lösningar.

Systemen är orimligt dyra, svåra att sköta, och låser den tekniska utvecklingen. Användarna tycker också att leverantörerna lovar för mycket; systemen lever inte upp till ens en liten del av den funktionalitet som köparna fått intrycket av skulle finnas.

Över 60 procent uppdaterar fortfarande också sidor manuellt, vilket i många fall är billigare. Nästan så många som en tredjedel tänker överge sina inköpta system och bygga nya från scratch.
"Overcomplicated, end-to-end packages can as much as quintuple site operational costs over human labor alternatives. Unfortunately, the breadth of many vendors' all too-inclusive 'silver-bullet solution' vision has left these companies struggling with platform lock-in, overengineered site infrastructures, exorbitant technical maintenance costs, and per-business-user costs averaging as much as $25,000 per year."
(Från atNewYorks referat "Study: Content Management Tools Fail".)
Artikeln nämner inte vilka system företagen använt, men det är inte svårt att peka ut några av dem: Vignette Storyserver, Interwoven, Documentum, bland andra.

Utan tvekan lider många CM-system av svåra brister. En del kommer säkert att kunna rättas till efter hand, medan branschen mognar och programmen utvecklas.

Men en del av problemen faller nog tillbaka på köparna och användarna själva. Säljarna lovar visserligen magiska resultat med sina lösningar, men det krävs egentligen inte så mycket för att se igenom löftena.

Många köpare har inte en realistisk bild av vad de ska använda sin sajt till, hur deras material produceras, hur mycket av det som kan eller behöver återanvändas. Insikt saknas till exempel om behovet av att rensa på sajterna, eller av att ha människor som styr. Övertron på tekniska lösningar är stark.

Just återanvändning är tungt skäl när organisationer skaffar CM-system: löftet om att "mata in artikeln/dokumentet en gång, så kommer den ut på flera ställen" (på förstasidan och på insidorna och i arkivet) eller för olika plattformar (i WAP-format och som SMS och som mejloch som MMS...).

Den typen av återanvändning fungerar mycket sämre än många kanske tror, är mer komplicerad att ordna och därför ofta orimligt dyr. Under ligger en missuppfattning som går på djupet och som gör sig gällande gång på gång i datoriserade system; inte alls bara i CM-system för webbpublicering.

Det handlar dels om bristen på förståelse av kontextens betydelse, dels på att datorsystem och datormedier är otroligt fattiga på kontext.

Det spänner från varför lösningar som C-Pen inte slår igenom, varför folk fortfarande frågar sin kollegor hellre än söker på intranätet, varför e-handel av dagligvaror fortfarande har problem ... Åh, detta har jag ju tänkt skriva om så länge ... jag måste verkligen försöka få det gjort. Ingen som har lust att engagera mig för en föreläsning så jag får en deadline?
Permalänk |


  Avdelare mellan text och datering  
28 feb 2003

Kommentarer

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se